1900 6533

1900 6533

info@vietstarexpress.com

Thứ 2-7: 7AM-8PM - CN: 7AM-5PM

banner 1banner 2banner giao hàng

QUỐC NỘI

Tin tức chung

Trong tiến trình toàn cầu hóa khi mọi biên giới bị xóa nhòa bởi sự giao thương mạnh mẽ. Điều đó đòi hỏi mức độ lưu thông của hàng hóa phải được đảm bảo. Fulfillment ra đời như giải pháp cho những nhà kinh doanh về bài toán về kho vận. Làm sao hoàn thiện một đơn hàng đến tay khách hàng một cách trôi chảy và nhanh chóng nhất.